facebook logo

 

  • Óvodai hírmondó

   biscuits
  • Naptár

   wine
  • Nyitva tartás

   box
  • Menza

   biscuits
  • Katica csoport

   wine
  • Napocska csoport

   box

Tehetséggondozás hónapról - hónapra, hétről-hétre

eemlogoemet logo szines jpegNTP logo1

 

 

Kedves Szülők!

 A Méhteleki Óvoda és Konyha az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett . A Nemzeti Tehetségprogram "A hazai és határon túli óvodai tehetség- kibontakoztató programok támogatása" című NTP-OTKP-18 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTKP-18-0012 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Ripem-ropom című pályázatunk a Támogató döntése alapján 100 0000 Ft  támogatásban részesült.

Programunk célja a Tehetségműhely beindítása, kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek személyiségének optimális fejlesztése. A tehetségígéretek elkallódásának elkerülése az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességek felfedezése. Egyéni képességeikhez igazodó tehetségtartalmak kimunkálása, éves munkaterv, gazdag, motiváló tehetséggondozó programok által. Óvodánkban a tehetséggondozást 3-5 éves korig a csoportokban az óvodapedagógusok végzik. A különböző tehetségműhelyekbe az 5-7 éves korú gyermekek  kerülnek beválogatásra.

A Ripem - ropom tehetségműhely vezetője:

- Kelemenné Bakk Tímea

Ebben a cikkben követhetik nyomon tehetséggondozó munkánkat - Önök és a felületre látogatók.

Műhelymunkák

 1. Július

 1. Július 4.
Foglalkozást vezette:Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat Irkafirka. Az éneklési kedv, a társak a társak előtt éneklés ösztönzése. Lazító gyakorlat: szabadon választható felajánlott tevékenység.
b1k
Reflexió:

A gyermekek ezen a délutánon megismerkedhettek a tehetségműhely színterével. Balesetvédelmi oktatásban részesültek. A lazító gyakorlat segítségével megfelelő érzelmi állapotba kerülnek a gyerekek a műhelymunka megkezdéséhez. Ezen a foglalkozáson az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése volt a cél amelyet gyerekdalok éneklésével és eljátszásával valósult meg. Munka közben kellemes légkör formálódott gyermek-gyermek között és óvodapedagógus-gyermek között.

Fejlesztett készségek: zenei alkotókedv fejlesztése, érdeklődés felkeltése, gátlások feloldása, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 

 1. Július 9.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Körbe körbe karikába. Különböző stílusú zenével való ismerkedés: Rendszeres munkavégzés igényének kialakítása, Folyamatos játékhoz kapcsolódó szokásrend kialakítása.
Juli9
 457057849 381249912732447 8973207380321894400 n

Reflexió:

A gyermekek nagy örömmel érkeztek a második műhelyfoglalkozásra, alig várták, hogy elkezdődjön a lazító gyakorlattal a foglalkozás. A gyerekek ezen a foglalkozáson megismerkedtek különböző stílusú zenékkel. A játékok során megismerkedtek a foglakozást alakító szokás rendel. A levezető szabadon választható tevékenység méltó hangulati lezárása volt a második műhelymunkának.

Fejlesztett készségek: A dalok és a gyerekjátékok, a zenehallgatások élményekhez juttatják a gyerekeket. Felébresztik és fenntartják zenei érdeklődésüket, formálják ízlésüket. Mozgáskultúrájuk a közös tevékenységek során folyamatosan fejlődik.


 1. Július 16.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Napimádás. Fogó játékok Járás szabadon különböző stílusú zenére. Lazító gyakorlat: Gyurmázás.

5t1t2

Reflexió:

Nagy sikert aratott a relaxációs gyakorlat után a fogó játék, amely felszabadult örömteli hangulatot biztosított a további tevékenységekhez. A gyerekek nagyon szeretik a mozgás minden formáját bármilyen zenére ezért a futójáték után a járás gyakorlatokat nagyon élvezték. A gyurmázás megfelelő levezetése volt a tevékenységnek.

Fejlesztett készségek: Szabálytudat fejlesztése, tonalitás érzék alakitása-belső hallás. Jó hangulati együttlét igényének fejlesztése. Gátlások feloldása. 1. Július 23.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Puha meleg, felengedek, meleg vagyok, elolvadok. Kis hangterjedelmű dunántúli ugrós dallamok, gyermekdalok, népdalok ritmuskísérete:- tapssal,- dobogással,- combütéssel. Levezető gyakorlat: szabad tevékenység.


t3t5jul313


Reflexió:

A relációs gyakorlat védettségi érzést aktivizál, amely megfelelően megalapozta a hangulatot a munka megkezdéséhez. Nagyon szerették a különböző mozgással érzékeltetett ritmusgyakorlást. Nem minden gyereknek sikerült elsőre a ritmuskíséret, de egyre ügyesebbek lettek. Levezető gyakorlatként origamit ajánlottam, amibe minden gyerek nagy érdeklődéssel kapcsolódott be.

Fejlesztett készségek: Zenei alkotókedv fejlesztése. Egyenletes lüktetés, ritmus önálló módon való kifejezése. Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. 1. Július 31.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Napimádás. Mozgásos népi gyerekjátékok megismerése(pl.):
- Lipem-lopom a szőlőt,
-Most viszik, most viszik,
-Hatan vannak a mi ludaink.
Lazító gyakorlat:origami

 

jul311jul31256922923 436344453837650 8688560467183927296 n
Reflexió:

A gyerekek nagyon szerették a mozgásos népi gyerekjátékokat minden gyerekben pozitív élményt hagyott. A főszerepekért verseny alakult ki, de igyekezetem minden gyermeknek szerepet adni. A közösségi érzés egyre mélyebben alakult ki a felhőtlen hangulatot biztosító játékok során.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Érzelmi, akarati tényezők fejlesztése: türelem, kitartás.

Augusztus

 

 1. Augusztus 6.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Malomkörzés. Dalok egyenletes lüktetésének kísérete tapssal, dobogással.-Ha én cica volnék,  -Mese, mese .

Lazító gyakorlat:szabadon válaszható felajánlott tevékenység.

 

t6t7t8

Reflexió:

A mozgás alapú, aktív relaxációs gyakorlat kellőképpen megalapozta ezt a foglakozást, mert kivitelezésük lényege a „koncentrált figyelemmel” való kisérés. Ezen a délutánon a dalok egyenletes lüktetésével foglakoztunk, olyan, dalok mondókák kíséretével, amelyeket már ismertek a gyerekek. A foglalkozást szabadon választható tevékenységgel zárták a gyerekek.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, tonalitás érzék alakitása-belső hallás. 1. Augusztus 13.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Az én hangom. Énekes, mozgásos gyermekjátékokkal a ritmus – térforma fogalmainak kialakítása.
au1au2au3
Reflexió:

Már a bevezető relaxációs gyakorlat megalapozta a tevékenységünket. Minden gyermek kapott lehetőséget, hogy megélje, mert a hang zengetése megkönnyebbülést hozott mindannyijuk számára. Ezután bátran gyakorolták a ritmust és térformákat énekes mozgásos gyermekjátékokkal.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Augusztus 22.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat:" Égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok. Járás körben (pl.):- járás körben,- járás kézfogással,- járás irányváltással,- járás tapsra,- járás mondókára,- járás énekre. Lazító gyakorlat: rajzolás,szinezés
dag2666x
Reflexió:

Különböző formáit gyakoroltuk a járásnak, amely megalapozta és biztosította a tánctanulásunk alapjait. A gyerekek aktívak voltak végig nagy figyelmet igényelt, hogy követni tudják az utasításokat. Ezért kellő örömmel fogadták a felajánlott lazító gyakorlatot ahol gyurmáztunk.  

Fejlesztett készségek: Szellemi képzelőerő: képzelő erő (belső hallás), gondolkodás
(formaérzék – a zenemű felépítésének érzékelése), mozgásfejlesztés. 1. Augusztus 27.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: "Fúj-fúj".Járás kacskaringóban:- Járás kígyóvonalban. - Járás csigavonalban kézfogással mondókára, énekre. 


agu1aug3e 2

Reflexió:

Ezen a foglalkozáson elmélyítettük az előző órán tanultakat. Gyakoroltuk a járás gyakorlatokat és kibővítettük újakkal is. A gyerekek levezetés keppen bármit választhattak, de legtöbben társasjátékozni szerettek volna. Jó hangulatban zártuk ezt a napot is.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, mozgás térforma fejlesztése.
Szeptember

 1. Szeptember 3.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Medve vagyok és cammogok, Járjunk táncot-körben állás kézfogással, 4 lépéssel befelé majd kifelé haladunk. Lazító gyakorlat: választható felajánlott tevékenység.

s2kkiza1

Reflexió: Ezen a foglalkozáson gyakoroltuk az előző alkalmakkor már megismert járásgyakorlatokat, és formákat. Ezt bővítettük ki a 4 lépéssel befelé majd kifelé. Lazításként a gyerekek kreativitást fejlesztő „pöttyi”játékkal tevékenykedtek.

Fejlesztett készségek: A tempóérzék fokozatos fejlesztésére, ritmusérzék-fejlesztés.

 1. Szeptember 10.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Kitárom a világom, mint egy virág kinyílok. Szökdelés: Jobb és bal páros lábon, kézfogással mondókára, énekre. Ugrós dallamok és énekek gyakorlása.
sz1sz3w
Reflexió:

Relaxációs gyakorlattal hagytuk, hogy a gyerekek átéljék a nyitottság szabadságát ez kellő felszabadultságot biztosított a foglalkozás további hangulatához. Kedvelt tevékenység a gyerekek körében az ugrálás, szökdelés ezért roppant élvezték ezt a tevékenységet. Az ugrós dallamokra nagyon fogékonyak voltak és örömmel hajtották végre a feladatokat. Lazítás képen festettek.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés, kreativitás.

 1. Szeptember 17.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Hervad a virágom, éled a virágom Járás szökdelés párban: elől keresztezett kézfogással mondókára, énekre, dallam vagy dallamsor végén leguggolással, irányváltással. Játékfűzéshez kapcsolódó táncetűd, különböző mozgástípusok összekapcsolása.
17sze1sze3


Reflexió:

Ezen az alkalmon gyakoroltuk a járást majd bonyolítottuk azzal, hogy párosasával végeztük a gyakorlatokat. A gyerekek kipróbálták a keresztezett készfogással végzett gyakorlatokat leguggolással, irányváltással. Nagyon élvezték a sok mozgással járó feladatokat, amelyet dominóval vezettünk le.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 1. Szeptember 24.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Tüdőtakarítás gyakorlás. Játékfűzéshez kapcsolódó táncetűd, különböző mozgástípusok összekapcsolása.

szep1szep2szep3

Reflexió:

Ezen a foglalkozáson a táncolási kedv és a jó hangulat megteremtése volt az elsődleges cél. Ezt kellőképpen szolgálták azok a kedvelt játékok, amelyekhez táncetűdöket tudtunk kapcsolni. Jó hangulatban zártuk ezt az alkalmat is.

Fejlesztett készségek: Helyes légzéstechnika elsajátítása, tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. szabálytudat fejlesztése.
Október

 

 1. Október 1.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Az én hangom Fogyó gyarapodó játékok pld: tapsolós dobbantós ,Adj király katonát! Lazító gyakorlat: társas játék.
o2o3wwwReflexió:

A gyerekek nagyon szeretik a tevékenységet bevezető relaxációs gyakorlatot. Először csoportosan majd egyénileg is kaptak lehetőséget. Ez a gyakorlat mondanyijuknak megkönnyebbülést hozott. Ez követte a gyerekek által nagyon kedvelt fogyó gyarapodó játékok. A sokmozgásos tevékenység után megfelelő levezetés volt a társas játék.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, mozgás térforma fejlesztése.

 1. Október 8.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Együtt Á, O és U hangban Sorgyarapodós játékok gyakorlása.
ok1ok2cc

Reflexió:

A gyerekek körében közkedvelt relaxációs gyakorlattal kezdtünk, majd folytattuk az előző alkalommal elkezdett sorgyarapító játékok gyakorlását. Lazító gyakorlatként a gyerekek legtöbben őszi terméskép elkészítését választották, nagyon szép alkotások születtek.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése, játékos tájékozódás térben és síkban. 1. Október15.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Hervad a virágom, éled a virágom. Egy kapu átbújó sor gyakorlása.

 okt3poktber15

Reflexió:

A relaxációs gyakorlat egész testet ellazító gyakorlat volt a gyerekek teljesen kikapcsolódtak. Majd jó hangulatban fojtattuk a kapu átbújó sor megismerését és gyakorlását. A tevékenység végén minden szabadon választhatott levezető játékot.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 1. Október 22.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Napra forgó a napra forgó Egy kapu és két átbújó sor gyakorlása.
oktb1oktb2oktb3
Reflexió:

A relaxációs tevékenység után folytattuk az előző alkalommal megkezdett kapu és átbújás gyakorlását és kibővítettük a két kapu megismerésével. A gyerekek nagyon ügyesek voltak a kezüket helyes tartották.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés. 1. Október 29.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Lemegy a nap, lankad a kar, a törzsem pihenni akar. Dinamikai gyakorlatok: halk, hangos, rövid, hosszú. Gyakorlás. Lazító gyakorlatok: Társas játék.
okto1okto3t009
Reflexió:

A relaxációs gyakorlat teljesen ellazította izmainkat ezután ismerkedtünk meg a didaktikai gyakorlatokkal . A gyerekek nagyon aktívak voltak és roppant tetszett nekik az ehhez kapcsolódó feladat. Egyre ügyesebbek és egy csapatot alkotva törekszenek a feladatok megoldására.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, mozgástérforma fejlesztése.

November

 

 1. November 5.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Meglengetem a karom, pedig alig akarom. Szerepjátszó, szerepvállaló játékok.
n1n2n3
Reflexió:

A relaxációs gyakorlat igen közkedvelt a gyerekek körében kellőképpen megalapozta a megfelelő hangulatot a szerepvállaló és szerepjátszó játékoknak. Ezek a tevékenységek nagyon közel állnak a gyerekekhez szívesen szerepelnek mindenki vállalt szerepet a játékok során. Lazításként szabadon választhattak a tevékenységek között.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése. Téri irányok jobbra-balra. Értelmi képességek fejlesztése.

 1. November 12.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Almát szedj, ügyesedj, szőlőt szedj, ügyesedj. Dinamikai játékok: elől, hátul, fent, lent.

 no1no2no3

Reflexió:

A nyújtózós relaxációs gyakorlat után folytatjuk a dinamikai gyakorlatok bővítését. Sok mindent fejlesztve, de elsősorban a téri irányokat. Ezek a gyakorlatok egyre rutinosabban, jobban mennek.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése. Téri irányok elél, hátul, fent, lent. Értelmi képességek fejlesztése.

 1. November 19.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Irkafirka. Tanult ugrás dallamok és játék dalok gyakorlása. Láb és kar mozgásának összekapcsolása. Játékfűzéshez kapcsolódó táncetűd.
jzsikanov3timi2
Reflexió:

Ezen az alkalmon gyakoroltuk a tanult elemek összekapcsolását. Játékokhoz fűződő táncetűdöket kapcsoltunk össze. A gyerekek nagyon ügyesek voltak.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése, mozgáskultúrájuk a közös tevékenységek során folyamatosan fejlődik. Értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet. 1. November 26.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: A haragom kifújom, mint a cica nyújtózom. Ritmikai gyakorlatok, motívumfűzés hőcögő három ugrás gyakorlása.
nove1timi 1november26
Reflexió:

A relaxációs gyakorlat után ritmikai gyakorlatokkal folytattuk a foglalkozást. Összefűztük a már ismert motívumokat és gyakoroltuk a három ugrást. Mindenki nagyon aktív és jó kedvű volt egész foglalkozás alatt. Szabadon választhattak a lazító lehetőségek közül.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

December

 

 1. December 4.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Tevékenységen belüli táncház zeneszolgáltatással.


d1d2d3
Reflexió:

A gyerekek táncház keretében mutathatták meg mit tanultak. Együtt táncoltak a vendégségbe jött Katica csoporttal- felhőtlen jó hangulatot töltöttünk el a néptánc, népzene hallgatásával, gyakorlásával.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. 1. December 10.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:9 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Domborítok, mint a cica, házba bújok, mint a csiga. Tanult ugrás dallamok és játék dalok gyakorlása. Ugrások térben. Táncfolyamatok gyakorlása.
de1de2de3

Reflexió:

Ez az alkalom főleg a tanult dallamok és játékok gyakorlásáról szólt. A gyerek felhőtlen hangulatban és sikerélménnyel gazdagon zárták ezt az alkalmat. Nagyon tetszett nekik a táncfolyamatok gyakorlása.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás. 1. December 17.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc         

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Rongybabává válok, csak pihenni vágyok. Gyakorlás, a tanult mozgáselemek összekapcsolása.
dec1dec2dec3
Reflexió:

A gyerekek hangulatát kellőképpen bevezetette a relaxációs gyakorlat, amely a test és lélek elengedését tette lehetővé. Majd felelevenítettük a tanult mozgáselemeket ezeket gyakoroltuk és összekapcsoltuk.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. 1. December 27.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Totyog a liba, nagy a galiba. Ispiláng, ispiláng körben járás kézfogással, kör közepén forgás a körben állók egyenletesen tapsolnak, majd erre a dalra körben állva kilép zár. Lazító gyakorlat: társas játék.
dece1dece2dece3
Reflexió:

Ezen az alkalmon az egyenletes taps gyakorlásával a társas együttmozgást is gyakoroltuk a dalok segítségével. Egyszerre léptünk a dalra kilép zár. A lazító társasjáték megfelelő hangulatban lezárta a foglalkozást.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése, Téri irányok elél, hátul, fent, lent. Értelmi képességek fejlesztése.

2019.Január 1. Január 4.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Repül a karom, ha karom, ha nem akarom. Párválasztó:Három csillag…,Hajlik a meggyfa…,Elvesztettem zsebkendőmet… Lazító gyakorlatok társas játék.

 
j1tty
Reflexió:

A téli szünetről visszatérve a gyerekek nagyon várták a táncfoglalkozást. Mivel nagyon szeretik a népi játékokat ezért párválasztó játékokkal kezdjük az évet, a gyerekek így visszarázódtak a foglalkozás hangulatába.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 

 1. Január 7.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlatok: Repül a madár, szárnyalva száll, mert szabad madár. Fogyó gyarapodó játékok ismétlése.Lazitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.


ja1ja3 57072666 378850149371094 4566956979171360768 n

Reflexió:

A népi játékok nagy motivációval bírtak, kimondottan szerették a fogyó gyarapodó típusú játékokat. Nagyon jó hangulatú alkalom volt- melynek tartalmas lezárása volt a társasjátékozás.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése,mozgás térforma fejlesztése.

 

 1. Január 14.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Dagasztás Vonulós, kapuzós játékok.Laitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.

 jan1jan2jan3

Reflexió:

A gyerekek nagyon szeretik és ügyesen alkalmazzák a kapuzós játékokat. Mivel már csináltunk ilyen mozgásokat nem volt ismeretlen a gyerekek számára. Lazító gyakorlatként legtöbben a színezést, kifertőzést választották.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 1. Január 21.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Repül a karom, ha karom, ha nem akarom. Párválasztó gyakorlása. Lazító gyakorlatok társas játék.

janu1mjanur21
Reflexió:

A megfelelő lazítás után a gyerekek párválasztó feladatot gyakorolták, tanulták. Ez okozott némi bonyodalmat, mert nem mindig ahhoz a párhoz kerültek, akihez szerettek volna. De a végén jó hangulat kerekedett, amit tovább fokozott a társas játékozás és egyéb lazító tevékenység.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Nagymozgások fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, téri tájékozódó képesség fejlesztése.

 

 

 1. Január 28.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Villám lazítás Pihentető lépések: csárdás,bent-kint, rugó- rugó.
janur1ggjanur3
Reflexió:

A gyerekek megismerkedtek a pihentető lépésekkel. Nagyon közkedvelté vált nagyon gyorsan- bár nem mindenkinek sikerül elsőre. A sok mozgás után lazításként hóembereket készítettünk.

Fejlesztett készségek: Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 

Február

 

 1. Február 4.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Arcizomlazítás játékosan. Szerepjátszó, szerepvállaló játékok ismétlése.

f1f2f3


Reflexió:

Nagyon szeretik a szerepvállaló szerepjátszó játékokat. Szinte verseny volt azért, hogy ki szerepelhessen legelőször a játékokban. Úgy igyekeztünk alakítani a játékokat, hogy minden gyermek megfelelő szerepet vállalhasson .

Fejlesztett készségek: Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás. Jó hangulati együttlét igényének fejlesztése. 1. Február 11.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Malomkörzés. Tanult énekek és játékhoz fűződő dalok gyakorlása. Tanult motívumok gyakorlása: lépő, kerülő csárdás.

 fe1fe2ff

Reflexió:

Ezen az alkalmon gyakoroltuk a már tanult játékokat és az ezekhez fűződő dalokat. A gyerekeknek nagyon jól ment a lépő és kerülő csárdások. Változatos lazító gyakorlatok közül választhattak.

Fejlesztett készségek: A dalok és a gyerekjátékok, a zenehallgatások élményekhez juttatják a gyerekeket. Felébresztik és fenntartják zenei érdeklődésüket, formálják ízlésüket. Mozgáskultúrájuk a közös tevékenységek során folyamatosan fejlődik. 1. Február. 22.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Táncház a Hinta –Palinta együttes közreműködésével.

feb1feb2feb3

Reflexió:

Ismét eljött egy táncházi alkalom, amit a gyerekek már nagyon vártak. Magabiztosan és bátran mutatták a többieknek tudásukat és persze együtt közösen jó hangulatban élvezték a táncház minden pillanatát.

Fejlesztett készségek: Közösségi érzés, összetartozás, kitartás, empátia fejlesztése.

 1. Február 25.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Hintaszék. Három lépés és lengető gyakorlása, alakzatok: kör,sor,oszlop   Lazító gyakorlat: társas játékok, választható tevékenység.
febr1febr3s
Reflexió:

Tovább bővítettük a lépéseket három lépés ás lengető gyakorlásával. A gyerekek nagyon türelmesek voltak egymással, többször ismételtünk, hogy minden gyerek kellő alkalommal tudjon gyakorolni.

Fejlesztett készségek: Nagymozgások fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, téri tájékozódó képesség fejlesztése.

Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 

                                                                                                                                

Március 1. Március 4.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Összehangoló2-Indián szökdelés. Ispiláng, ispiláng körben járás kézfogással, kör közepén forgás a körben állók egyenletesen tapsolnak, majd erre a dalra körben állva kilép zár. Lazító gyakorlat: társas játék.
m1m3mrcius4
Reflexió:

Ismét gyakoroltuk a tanult lépéseket és bővítettük újjal, amit a gyerekek nagyon hamar megtanultak. A gyerekek nagyon szeretik, a szerep játékokat az egyenletes tapsolás szinte egyszerre megy már mindenkinek.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 1. Március 11.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Összehangoló3. Dinamikai gyakorlatok: Kiugrott a gombóc…,Lipem lopom       Egyenletes járás és futás. Lazító gyakorlat: gyurmázás.
ma1ma3mrcius11 

Reflexió:

A gyerekek az egyenletes taps után gyakorolták az egyenletes járást és futást is. Szinte egyszerre ment- az alkalom végén mindenki nagyon szinkronban és harmonikusan mozgott.

Fejlesztett készségek: A tempóérzék fokozatos fejlesztésére, ritmusérzék-fejlesztés.

 1. Március 18.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Arcizomlazítás játékosan, Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön-külön és összekapcsolva. Egyenletes járás és futás
mar3mrcius1860394212 349129759292191 4481845970203574272 n

Reflexió:

Az egyenletes járás és futás után ritmikai gyakorlatokkal ismerkedtünk. A gyerekek nagyon hamar ráéreztek a dalok ritmusára. A ritmikai különbség megérzése után gyakoroltunk, majd összekapcsoltuk a mozdulatokat.Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Március 25.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Malomkörzés Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön- külön és összekapcsolva. Nemzetes játék egy aranyat leltem, -Egyedem begyedem… Motívumfűzések (csárdások,lépők).Levezető gyakorlat:társas játék,választható tevékenységek.

 marc1marc2mrcius25

Reflexió:

Tovább gyakoroltuk a ritmikai gyakorlatokat. A játékokkal szinte észrevétlenül telt az idő. Mikor már jól ment megszíneztük a mozdulatokat csárdásokkal és lépőkkel.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 1. Április 1.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Dagasztás. Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön- külön és összekapcsolva is. Motívumfűzések (csárdások, lépők). Gyakorlás. Lazító gyakorlat: origami.

003pri3oo

Reflexió:

Az előző alkalommal megismert ¼-es és 1/8-os ritmus megismerése után ezt a tevékenységet a gyakorlásra építettük. A motívumfűzések egyre ügyesebben mennek nagyon hasznos volt a gyakorlás.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 1. Április 8.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Medve vagyok és cammogok. Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön- külön és összekapcsolva is. Ugrós dallamok. Motívumfűzések (csárdások, lépők).

456Reflexió:

A ritmikai gyakorlatok gyakorlása után beépítettük az ugrós dallamokat. A gyerekekhez nagyon közel állnak az ugrós dallamok könnyen követték a lépéseket. A motívumfűzéseket nagyon könnyen és gördülékenyen elsajátították.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Április 15.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Totyog a liba, nagy a galiba Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön-külön és összekapcsolva is. Ugrós dallamok három lépés szabadon gyakorlása.Lazitó  gyakorlat :szabadon választható tevékenység.
78dorina

Reflexió:

Tovább gyakoroltuk a ritmikai dallamokat, és hogy a gyereknek még érdekesebb legyen játékokat is csempéztünk bele. Lazításképpen festettek, ami kellőképpen levezette a pörgős foglalkozást.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 

 1. Április 24.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: A Térformák alakzatok. Dalok ritmizálása 1/4-benés 1/8-ban: Lipem lopom, Aranyat leltem. Három lépés szabadon gyakorlása. Lazító gyakorlat: origami.

000057326232 2330288510365566 2293465261358972928 n

Reflexió:

Ez az alkalom az előző alkalmakkor megismert lépések, motívumfűzések ismétlésével, tovább gyakorlásával telt. Amit kellőképpen levezetett a felajánlott origami, amit a gyerekek nagyon szeretnek.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Április 29.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat:Napra forgó a napra forgó         Dalok ritmizálása 1/4-ben és 1/8-ban. Ugrások különböző helyzetekben. Lazító tevékenység: szabadon választható tevékenység.

345Reflexió:

A gyerekek megismerkedtek a dalok ritmusával nem volt idegen tőlük, de most kicsit még tudatososabban foglalkoztunk a ritmusokkal. Ezt összekapcsoltuk ugrásokkal. Mivel nagyon szeretik a ritmikai gyakorlatokat ezért nagyon aktívak és ügyesek voltak.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 


Május

 

 1. Május 7.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlatok: Körbe- körbe-karikába.                                

Dalok ritmizálása 1/4-ben és 1/8-ban. Ugrások különböző helyzetekben, gyakorlás.

678

Reflexió:

A dalok ritmusát összekapcsoltuk az ugrásokkal- most inkább pedig ennek a gyakorlására fektettünk nagyobb hangsúlyt .

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Május 14.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Tevékenységben megvalósuló táncház a Hita-Palinta együttes előadásával.

9mu
Reflexió:

Eljött a jó idő és a gyerekek örömére ismét velünk volt a Hinta-Palinta együttes. A táncház alkalmával a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Mindenki vidáman, felszabadultan táncolt csodásan telt el ez az alkalom.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. 1. Május 20.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Az eddig tanultak bemutatása a szülőknek, társaknak.

1214mjus2Reflexió:

Eljött a nap mikor megmutattuk a szülőknek és az óvodás gyerekeknek, mit is tanultunk egész évben. A gyerekek nagy izgalommal készültek és nagyon ügyesen bemutatták, amit tanultak. A szülők büszkén könnybe lábadt szemmel videózták és fényképezték gyerekeiket a gyerekek lelkes tapssal buzdították a kis táncosokat.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, koncentráció, emlékezet, állóképesség fejlesztés.

 1. Május 27.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Napimádás.   Tanult játékok gyakorlása, játékfűzés. Tanult motívumok gyakorlása ritmikai gyakorlatok irányítottan. Koreográfia gyakorlása.

161718Reflexió:

A gyerekek gyakorolják a megtanult koreográfiát, mozgáselemeket, de persze sok játékos feladatot is beépítettünk a mai tevékenységbe. Mindenki nagyon ügyes és aktív volt, jó hangulatban telt el a mai délután.

Fejlesztett készségek: Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. Játékos utánzó mozdulatok. Reakció gyorsaság fejlesztése.

 

Június

 1. Június 3.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat:Fújj-fújj. Tanultak rögzítése, kartartás erősítés. Improvizálás térben. Koreográfia gyakorlása.Lazitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.

192021
Reflexió:

Ezen az alkalmon is gyakoroltuk a már megtanult koreográfiát kicsit még finomítani kellett a kartartáson, de a gyerekek nagyon ügyesen begyakorolták a mozdulatokat.

Fejlesztett készségek: Egyensúlyozó járás fejlesztése, szem láb kéz koordináció fejlesztése. A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Nagymozgások fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, téri tájékozódó képesség fejlesztése.

 1. Június 11.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Tüdőtakarítás. Táncfolyamatok gyakorlása helyes testtartás, kartartás. Lazitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.

 

64629431 344071156272397 4070251510401859584 nR64475817 472446346846312 320165403617656832 n64342516 383552345620068 2795643424701677568 n

Reflexió:

Még mindig finomítottuk ezen a délutánon a megtanult táncfolyamatok mozdulatait a testtartást és a kartartást. A gyakorlás után persze népi játékokat játszottunk ahol felhőtlen hangulat alakult ki.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés.

 1. Június 17.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok. Tanultak rögzítése, helyes erősítés. Improvizálás térben, gyakorlás. Koreográfia gyakorlása.

juni1juni2juni3

Reflexió:

Ezen az alkalmon a gyerekek már szinte maguktól csinálták a megtanult koreográfiát-egymást figyelmeztetve, ha esetlek hibáztak. A gyerekek improvizálhattak is a gyakorlás során, amit nagyon élveztek.

Fejlesztett készségek: Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. Játékos utánzó mozdulatok. Reakció gyorsaság fejlesztése.

 

 1. Június 24.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Záró összegző tevékenység közös kikapcsolódás.

juni242juniu1boldogsgboldogsg 2

Reflexió:

A gyerekeknek vidám közös programot szerveztünk a záró alkalomra, ahol minden gyerek kikapcsolódhatott. A közösen átélt élmények maradandó emlékeket fognak hagyni mind a gyerekekben, mint bennünk. Mindazt, amit megtanultak viszik tovább magukkal és remélhetőleg megmarad bennük a néptánc népzene iránti érdeklődés, fogékonyság.

Fejlesztett készségek: Közösségi érzés, összetartozás képességének fejlesztése, empátia, türelem egymásra figyelés fejlesztése.

ornament

Méhteleki Óvoda és Konyha

4975 Méhtelek, Petőfi u. 4.

Méhteleki Óvoda és Konyha
  • Levelezési címünk

   4975 Méhtelek, Petőfi út 4.

   Email címünk

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefonszámunk

   06 44 368 066
   06 70 602 1523