facebook logo

Katica csoport

CSOPORTPROFIL
2022/2023 nevelési év
 

Óvodapedagógusok: Orosz Nikoletta
Kelemenné Bakk Tímea
Dajka: Nyitrai Andrea

Az óvoda címe: Méhteleki Óvoda és Konyha, 4975 Méhtelek, Petőfi utca 4.

Csoport megnevezése: Katica csoport
Csoportszervezési forma: Vegyes csoport
Csoport létszáma: 20 fő
Kiscsoport: 10fő
Középső csoport: 10 fő
A gyermekjóléti nyilvántartás szerint 8 fő gyermek hátrányos helyzetű, 7 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.
A csoport összetétele jó.
Nemek szerinti arány: 9 lány és 11 fiú.

Az első óvodai évben a legfontosabb, hogy a csoport gyermekei szépen folyamatosan sajátítsák el az óvodai élet szokásait. Az új gyermekek beszoktatása az óvodába viszonylag zökkenőmentes volt, mert a családokkal jól sikerült az együttműködés. A szülők a beszoktatással kapcsolatos kéréseinkre nagyon figyeltek és be is tartották azokat. A szülők arra is figyelnek, hogy a lehetőségekhez mérten rendszeresen hozzák a gyerekeket az óvodába.
A szülők aktívan részt vesznek ünnepi műsorokon. Segítenek a díszítésben, az ünnepek megszervezésében.
A szülők óvodán kívüli időben is szívesen beszélgetnek egymással (az óvodán kívül is együtt játszanak a gyerekek).
A hiányzás száma nem magas, indokolt esetben hiányoznak (betegség esetén illetve egyéb alkalmakkor).
A szülői értekezletek látogatottsága is jó. Megbeszéljük az aktuális tennivalókat, a gyerekek fejlődéséről is tájékoztatjuk a szülőket.
Játéktevékenységükre jellemző, hogy a kicsik inkább egyedül játszanak. A nagyobbak szeretnek társasjátékozni, konstruálni, építeni a szőnyegen.
Igénylik a felnőtt folyamatos jelenlétét, részvételét, irányítását. Ha szükséges, alkalomadtán ötletekkel segítjük őket, vagy szereplőként bekapcsolódunk játékukba.
Szeretik a nagy mozgásos játékokat. Szívesen kapcsolódnak be a közös tevékenységekbe.
Havi rendszerességgel tartunk Boldogságóra foglalkozást, heti rendszerességgel pedig hitoktatást tart a helyi lelkészünk.
Gyermekközpontú és személyiségközpontú csoportunkban a személyiség szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő élményeket, tapasztalatokat.
A tevékenységformák jellemzői:
A játéktevékenység az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten áll. A kisfiúk a legtöbb játékot az építőszőnyegre szervezik. A televízióban látott mesefilmekből szerzett élményeket, eseményeket játsszák el. Nagyon szeretik, a kisautókat szeretnek autópályát építeni. A szerepjátékok közül a babakonyhában a vendéglátás, a fodrászos és az orvosi játék a kedvelt tevékenység. A meseszőnyegen kerti mulatságokat rendeznek főként a kislányok, amibe szívesen bekapcsolódnak a fiuk is. Sajnos nem az a jellemző, hogy a pedagógusoktól hallott meséket dramatizálják, inkább a televízióban látott meséket játsszák újra vagy az otthoni élethelyzeteket. A szabályjátékokat nagyon kedvelik. Társasjátékokat, logikai játékokat és azokat a kirakókat részesítik előnyben. Az asztali konstrukciós játékok közül igen népszerű a Duplo és a Lego, valamint a szerelős játék.
Az udvaron a mászókázás, csúszdázás mellett a fiúk szinte mindennapi játéka a foci. Jó időben a homokozás a fiúknál főként az építés, a lányoknál inkább a formakészítés süteménykészítés a legkedveltebb. Az asztali játékok közül a rajzolást, vágást, ragasztást és a kártyázást szeretik legjobban.
A tevékenységi területek közül a mozgás a kedvencük, de minden foglalkozáson szívesen részt vesznek, aktívak. Különös gondot kell fordítanunk a csoport anyanyelvi nevelésére, mert nagyon sok a beszédhibás gyerek a csoportban és sajnos nincs logopédiai fejlesztés óvodánkba. A szülőknek nem nagyon van lehetőségük elvinni a 30 kilométerre lévő városba gyereküket ahol van logopédiai fejlesztésre lehetőség.
A csoportnaplóban az évszakhoz igazodva tervezzük a tevékenységi terveinket. Mint például az Ősz varázsa témán belül egymásra épülő évszaknak megfelelő tevékenység tervekkel Pl: „Erre csörög a dió,” „Kukorica derce”, „Egy petty liba begy”, „Krumpli fejű palacsinta”.
Nagyon fontosnak tartjuk a család és a közöttünk lévő bizalmat és összhangot. Ezt a közös programokkal (családi karácsony, anyák napja, évzáró - ballagás, fogadóórák) alakítjuk ki. Fontosnak tartjuk az ünnepek, események együttes megélését. Minden évet a szülőkkel együtt megélt kirándulással zárunk, sok szép közös élménnyel gazdagodva ez által is.
Nagyon fontos számunkra a nevelőtestület által felállított, elfogadott szokás és szabályrendszer, amely létfontosságú egy jól működő óvodában, csoportban. Kevés, de fontos szabályt állítunk fel a gyerekek elé. Fontos hogy az óvónők dadus nénik a szülők próbálják közelíteni azonos módon értelmezni és elvárni a gyerekektől az óvodában kialakított szabályokat. Jó közösség csak egy szokásokra, szabályokra jól megtanított közösségben alakulhat ki. Demokratikus nevelői légkör elsődleges a gyermeki kíváncsiságra épülve, hiszen ez jelenti a rugalmasságot a tervezésben.
Nevelési programunk arra épül, hogy a különböző életkorú gyermekeket nevelünk egy csoportban, érzelmileg meleg légkörben akár 4 évig is az iskolai alkalmasság eléréséig. Mindezt kizárólag a szülőkkel együttműködve tudjuk elérni, ehhez viszont fontos a szülőkkel való őszinte kapcsolat. Hiszünk az őszinteség erejében, hogy mindent megbeszélve, együtt-gondolkodva tehetünk legtöbbet gyermekeinkért. Miért dolgozunk? Gyermekeink boldogságáért, hisz boldog gyermekek által mi is boldogabbak lehetünk, legyünk akár óvodapedagógusok, akár szülők.

„Csak a legjobbat a gyermekeknek.”
Kiss Áron
 
 

                                       


                                 A 2022/2023-as nevelési terv
                                                1.félév

 


Az egészséges és biztonságos környezet kialakítása
Az egészséges életmód és biztonságos környezet kialakítása a gyermekkomfortérzetének és baleset-megelőzésének fontos eleme, mely elsődleges számunkra. A személyi higiénia iránti igényt erősítjük az esztétikus mosdó kialakításával./lehetőségeinkhez mérten/. Eszközöket biztosítunk, hogy azok igény szerint lehetőséget kínáljanak a tisztálkodásra. Törekszünk arra, hogy a megismert szokásokat alkalmazzák, lehetőleg pontosan kivitelezzék azt. Ne kapkodjanak, utalunk az alapos személyi higiéniára./Példaadás/. A fogmosást a megismert módon gyakorolják, mutassanak példát a kisebbeknek. A fogkefét rendeltetésszerűen használják. A WC-higiéniájára törekedjenek, rendben hagyják maguk után. Jelezzék, ha nem ezt tapasztalják. Váljék igényükké a tiszta orr, a tanult módon használják a zsebkendőt. A lányok szükség estén használják a fésűt, próbálkozzanak hajuk rendbetételével.

Testápolás, egészségmegőrzés
A tisztálkodási teendők mozzanatait felelevenítjük, bemutatom, gyakoroljuk, ellenőrizzük./ ruhaujjak feltűrése, a piros gombos fogantyú megnyitása, a kéz bevizezése, egy adag folyékony szappan adagolása, összedörzsölés a vízsugáron kívül, a kéz leöblítése, lerázása, kéztörlés/. Szükség esetén példaadással segítem a kívánt cél elérését. A fogmosás technikáját bemutatom, gyakoroltatjuk, példaadással segítem. A WC használatot fiúknak, lányoknak egyaránt ülve tanítjuk, papírhasználatra ösztönözzük őket. Az öblítő fordítós csapok használatát segítjük. Törekszünk arra, hogy jelezzék igényüket az orrfújáshoz, tanítjuk a pontos technikáját. Feleslegesen ne használjanak zsebkendőt

Öltözködés és szokásrendszere
Öltözködés terén fontosnak tartjuk a cselekvési szokáskialakítást. Próbálkozzanak ruhájuk levételével, visszafordításával. A pólók, pulóverek, levetésében kérjenek segítséget, tegyék ruháikat a saját jelükkel ellátott szekrényeikbe. Ismerjék fel ruhájukat, melyek sajnos nincsenek jellel ellátva. Lábbelijüket vegyék le, próbálják meg azt helyesen felhúzni. Cipzár felhúzásakor, kötéskor kérjék felnőtt segítségét. Tartsák azokat a megfelelő helyen. Mindezen feladatok végzését nem sürgetjük, ösztönözzük őket egyéni tempójuknak megfelelő végrehajtásra. Törekedjenek szekrényük rendjére. A felesleges ruhadarabokat vegyék le, ha melegük van. A hidegebb idő közeledtével tanulják és gyakorolják derekuknál a ruha betűrését. Igény szerint tanulják meg a cipőkötést. Próbálkozzanak a nehezebb kabátcipzár felhúzásával, ne azonnal kérjenek segítséget. Legyen igényük a rendezett megjelenésre, tükörben ellenőrizhetik, vagy egymáson.

Táplálkozási szokások alakítása
A kulturált étkezés szokásainak elsajátítását példaadással segítjük./ egy asztalnál ülve a gyerekekkel. Próbáljanak a tányér fölé hajolva tisztán étkezni, a kanalat, villát a hegyével befele fordítva tegyék a szájukba. A széket tolják be az asztalhoz, ha felállnak. A szalvétát szükség szerint használják folyamatosan. A poharat a fogantyúnál fogják, így stabilabb. Kóstolják meg az újszerű ízeket. bátran jelezzék igényüket, ha még kérnek. Folyamatosan vízfogyasztáshoz szoktatjuk őket. A kulturált étkezés szabályait gyakorolják. Az asztalnál egyenes háttal üljenek, ha felkelnek tőle, tolják be széküket. Az étkezés során jól rágják meg az ételt. A szalvétát ne gyűrjék össze használatkor. A kínáláskor és egyéb esetekben használják, a kérem köszönöm illem szavakat. Annyit merítsenek, amennyit el is fogyasztanak.

Mozgás, testedzés igényeinek, szokásainak alakítása
A mozgásfejlesztő eszközöket a játék során is biztosítunk számukra./nagy billenő rácsos hinta, ugráló labda, tölcsér/. Lehetőséget adunk a szabadban tartózkodásra, valljuk annak fontosságát. Életkoruknak megfelelő mozgásanyaggal, játékokkal segítjük testi szükségletük kielégítését. Játékos, utánzó módszerek alkalmazásával segítjük közreműködésüket, részvételüket a mozgásba. Vegyék észre, hogy a csoportszoba nem alkalmas nagyobb futások lebonyolítására, a helynek megfelelően mozogják be azt. A mozgásfejlesztő eszközök a rendelkezésükre állnak, társaikat nem zavarva használhatják azt. A szabadban történő mozgásos szabályjátékokba kapcsolódjanak be, szükség esetén szervezzék meg azt. Kirándulások szervezésével segítjük testi képességeik fejlődését, eddzük szervezetüket.
Alvás, pihenés szokásainak alakítása
A szellőztetéssel, árnyékolással nyugtató légkört teremtek számukra. Lehetőleg mindenkihez odamegyek a készülődés során, néhány nyugtató szóval segítem őket a pihenéshez. A csendes készülődés során már verses mesék elmondásával hangolom őket egy másfajta tevékenységre. Igény szerint pihenhetnek otthonról hozott plüss figuráikkal. Ha szükséges simogatással, altató dalokkal, lágyabb népdalokkal segítem a pihenést.

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
Derűs, vidám, jó hangulatú légkört biztosítunk, törekszünk arra, hogy a csoportszoba egy olyan hely legyen, ahova jó bejönni. Érkezéskor üdvözöljék a felnőttet, társaikat, kinek, ahogy jól esik. A felnőtt bátorító, mosolygó tekintettel fogadja a gyermekeket, hiszen családi körülményeik miatt, feldúltan, fáradtan érkezhetnek gyerekek az óvodába.
Az új kisgyermek beilleszkedését nagyobb odafigyeléssel segítjük.
Tanulják meg, hogy nevüket hallva nézzenek rám.
Az alkotás öröme alakuljon ki bennük, vigyázzanak egymás munkáira. Ne feledjék, hogy a kisebbek nem tudatosan rombolnak, ne legyenek velük agresszívek. Legyenek képesek késleltetni vágyaikat, kompromisszumokat kössenek. Segítsék a kisebbek játékba történő bekapcsolódását, szokások szabályok rögzülését. Tudatosítjuk bennük, hogy tartalmas játék csak társakkal szerveződhet. Társas kapcsolataik alakulását segítem újabb játékötletek, játszó helyek, eszközök biztosításával. Konfliktushelyzeteket a dráma játék a szituációs játék vagy a báb segítségével dolgozunk fel, majd megbeszéljük azokat. Verekedésnek nincs helye a csoportban, próbálják meg irányítani kezüket. A gondolkodó széknek állandó helyet biztosítok, igény szerint lehet használni./varázs szék- jó gondolatokat varázsol/
A peremhelyzetű gyermekek kapcsolatainak kialakításában szerepet vállalunk, példaadással, közös játékkal, tanítjuk őket a közösségi szokások, szabályok elsajátítására. Törekszünk arra, hogy az elfogadást minden gyermek érezze, megtapasztalja, különösen fontos ez a nehezen szocializálódó gyermekek esetében.


Anyanyelvi, értelmi nevelés
Érzelmi biztonság megalapozásával segítjük elő a gyermekek együttműködési képességük fejlődését, ez az alapja a felszabadult kommunikációnak. A kisebbeknél ölbeli játékok, höcögtetők, tenyeresdi mondókák segítségével segítjük a testséma, testfogalom kialakulását. Életkoruknak megfelelő hangutánzó gyakorlatokkal, játékos nyelv és ajakügyesítő játékokkal fejlesztjük őket. A nagy billenő rácshinta használatával komplex módon, mozgás és ritmus összekapcsolásával fejlesztjük idegrendszerüket. Figyelünk arra, hogy a helyes kommunikáció legyen kapcsolataik alapja. Hallgassák meg egymást, ne vágjanak egymás szavába. Ha két felnőtt beszélget, várjanak türelemmel, amíg figyelmet kapnak. Ne a hangerővel nyomatékosítsák tudásukat, fontolják meg, ha választ adnak. Próbálják azt kerek mondatokban, csak a kérdésre válaszolva, megfogalmazni. A nagyobbak kapcsolódjanak be az anyanyelvi játékokba./ találós kérdés, nyelvtörő, szógyűjtő, barchoba, tapsold le, hol hallod,…/.

A játék személyiségfejlesztő hatása
Az egyéni fejlesztés során megtanítjuk őket a játékeszközök rendeltetésszerű használatára. Közösen gyakoroljuk az együttműködést az egyszerűbb szerepjátékok során. Egyéni fejlesztést alkalmazva segítjük a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását./PL: játékok- hozzá kapcsolódó szabályok elsajátítása / Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a földre esett játékot vegyék föl, ha megunták tegyék a helyére. A játékeszközök helyét tudatosítjuk funkciójuknak megfelelően. Figyelmeztetjük a kisebbeket, hogy nagyobb társaik munkáját ne rombolják szét. Használják a játék során az eddig működő szokásokat, szabályokat. Felhívjuk a figyelmüket, hogy vigyázzanak a játékokra, könyvekre. Kicsik helyett ne pakoljanak, együtt keressék meg a játékok helyét. Az együttműködés képessége, mint igény alakuljon ki bennük.
Vállalják fel, ha rosszat tettek, hiszen mindannyian hibázunk.

Munka jellegű tevékenységek
A gyermeki munkát a személyiségfejlesztés, tapasztalatszerzés eszközének tekintjük, melyet a gyermekek önként vállalnak, örömmel és szívesen végzik. Az önkiszolgáló munka során gyakorolják a tanult szokásokat. Módot biztosítunk arra, hogy napos társaiknak besegíthessenek egyszerűbb munkákkal./Pl. öntés, szalvéta elhelyezése/. Apróbb megbízatásokkal engedjük önállóságuk kibontakozását. Ösztönözzük őket, hogy a teremrendezésben próbáljanak bekapcsolódni.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás
A gyermekek megismerési vágyára, kíváncsiságára építve hagyjuk, hogy a tevékenységekbe igény szerint bekapcsolódjanak, közben tapasztalatokat gyűjthessenek, megfigyelhessenek, a rácsodálkozás, felfedezés öröme jelenjék meg. Életkori sajátosságaikat figyelembe vesszük a technikák alkalmazásakor. A kirándulások során esélyegyenlőséget biztosítunk. Élmények szereztetésével segítjük az óvodába járást, közösségi kapcsolataik alakulását. A szülővel kommunikálva segítjük őket, ha bizonytalanságot észlelünk. Ha valakivel kapcsolatban kétely merül föl bennünk fejlettségükkel kapcsolatban, konzultálunk a szakszolgálat szakembereivel. Olyan tevékenységeket szervezünk, amely találkozik belső késztetésükkel./Játékból, játékra építve/. A tevékenykedtetés során összefüggések megtapasztalására, kísérletezésre, próbálgatásra nyíljék lehetőség, nem ismeretek nyújtása a cél. Az általam szervezett játékok fő célja az együttjátszás örömének megélése, mely a közösségépítés legjobb módja. Differenciálás nem koruknak, hanem képességeiknek megfelelően történik. 

Méhteleki Óvoda és Konyha
  • Levelezési címünk

   4975 Méhtelek, Petőfi út 4.

   Email címünk

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefonszámunk

   06 44 368 066
   06 70 602 1523