facebook logo

Napocska csoport

Csoportprofil

Óvodapedagógus neve: Bányai Melinda, Krakkó Gyuláné

Intézmény neve: Méhteleki Óvoda és Konyha

Csoport megnevezése: Napocska csoport

Csoportszervezési forma: Vegyes csoport

Csoportunk létszáma a 2022/2023 nevelési év szeptemberében 24 fővel indult, melyet 13 lány és 11 fiú alkot. A 24 fő gyermekből 14 fő gyermek 3H-ás, 5 fő gyermek hátrányos helyzetű. 5 fő gyermek nem rendelkezik gyermekvédelmi támogatással, és nem megállapított náluk a hátrányos helyzet, de az önkormányzat jóvoltából minden gyermek ingyen étkezik. Zömében 4-5-6 évesek alkotják a csoportunkat, van egy középsúlyos értelmi fogyatékos kislányunk, aki már a 7. életévét is betöltötte, de a szakértői vizsgálat alapján még nem iskolaérett, és a kisebb lánytestvérével együtt fog ballagni az óvodából, aki nagyon sokat segít neki. Van 4 fő kisebb 3 éves gyermek, akik a testvérük által kerültek a csoportba. A gyermeklétszám 4 faluból tevődik össze /Méhtelek-Garbolc-Nagyhódos- Kishódos/, így 3 fő bejárós gyermekünk van, akiket minden nap az önkormányzati busz hoz és visz haza. Csoportunk több mint 90%-a cigány gyermek.

Sajnos sok család nehéz körülmények között él. Munkahelyük nincs szociális segélyből és közmunkából, alkalmi munkából élnek. Lakhatási körülményük szobakonyhás lakásösszkomfort nélkül. Fürdőszoba, WC hiánya jellemzi a lakásokat - több helyen még a víz sincs bevezetve. Szerencsére azért zömében vannak jobb körülmény között élők is. A védelemre szoruló gyermekek esetében a probléma jellegétől függően felvesszük a kapcsolatot a gyermekjóléti szakemberrel - esetjelentő lapot töltünk ki. Közösen igyekszünk gondoskodni a probléma megoldásáról. Rendszeres kapcsolatot tartunk a védőnővel, orvossal, fogorvossal is. Szűrővizsgálatokra visszük a gyermekeket. Tartalmas együttműködésre törekszünk a családokkal, újszerűvé tettük a szülői értekezleteket is, hiszen beszélgető kör formájában tartjuk, az aktualitások mellett mindig valamilyen nevelési feladatot is igyekszünk közösen megoldani. Előfordulnak sajnos olyan szülők is, akikkel igen nehéz a kapcsolattartás. Nem mindig hajlanak a kompromisszumra, például ha betegségről van szó, nem viszik orvoshoz a gyermeket, vagy éppen nem hoznak igazolást. Többször okoz problémát a gyermekek fejének, ruhájának tisztántartása.

A gyerekek nagy része ingerszegény családi környezetből jön az óvodába, de ennek ellenére szeretetre éhesek és ragaszkodók Nagy tapintattal, szeretettel fogadjuk az új gyerekeket és szüleiket. Igyekszünk egyéni kéréseiket figyelembe venni. Megengedtük, hogy a gyerekek behozhassák kedvenc játékaikat, tárgyaikat a beszoktatás idejére. A testvérpárokat nem válasszuk el egymástól.- éppen ezért alakulnak ki vegyes csoportjaink. Jelenleg négy testvérpár van a csoportban. A testvérpárok pozitív hatását már évek óta tapasztalom, ami a beszoktatást is megkönnyíti. Óvodánkban a felvétel folyamatos, a felvehető gyereklétszám függvényében. A beszoktatás a gyermek igényeihez igazodik, de igyekszünk a szülővel együtt eltöltött időt minél jobban lerövidíteni, mert az a tapasztalatunk, hogy az anyás beszoktatás ideje megnyúlik.-sokszor a szülőt nehezebb beszoktatni, mint a gyermeket.

A beszoktatás alkalmával minden szülő megkapja az óvoda házirendjét, illetve betekintést

nyerhet a Pedagógiai programunkba. Az óvodai beszoktatásunk lényege a bizalmi kapcsolatot kiépítése. A szülőkkel számos közös programunk van (családinap, karácsony, anyák napja, évzáró - ballagás, fogadóórák).

Fontosnak tartjuk az ünnepek, események együttes megélését. Minden évet a szülőkkel –gyerekekkel együtt közös kirándulással zárunk, sok szép közös élménnyel gazdagodva ez által is. A munkámat a kolléganőm és a dajka néni nagymértékben segítik. Igyekszünk lelkiismeretesen, egymást segítve, kiegészítve végezni a munkánkat. Jól összeszokod csapattá váltunk szinte egymás gondolatait is ismerjük már. Szeretetteljes meleg családias légkört igyekszünk teremteni a gyerekeknek.

Az újonnan érkező gyerekek közül több számára ismeretlen volt a benti WC, mosdó, nem ismerték a fogkefét, fogkrémet és annak helyes használatát. Ezért legfontosabb feladatunk az alapvető higiéniai szokások kialakítása, megismertetése.

A gyerekek nagy része nem hozta otthonról az alapvető erkölcsi, viselkedési normákat, amelyekkel ennek a korosztálynak rendelkeznie kellene. Talán csak másképpen kellene a szülőknek figyelni, sokkal többet az apróságokra-, mint például meg kellene tanulni kikapcsolni a televízió gombját. Sokszor tapasztaljuk a gyermekek elbeszéléseiből, hogy válogatás nélkül nézhetik a TV műsorokat. Mennyivel jobb lenne csak figyelni egymásra, esténként beszélgetni- vagy mesét olvasni.

Difer mérést végzünk az óvodában az elemi számolás és az írásmozgás koordináció terén -visszajelzéseink a szülők felé folyamatosak, ez által nyomon követhetik gyermekük aktuális fejlettségét. A mérést 22 gyermeknél végeztük el, és 22 gyermeknél állapítottuk meg, hogy fejlesztésre szorul az írásmozgás koordinációban, melynek fő célja, hogy a fejlesztésben résztvevő gyerekek elérjék az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet a finommotorika, a szem-kéz koordináció területén. Magabiztosan és helyesen használják az ábrázoláshoz szükséges eszközöket. Tudjanak bánni az ollóval, gyakorolják a vágás technikáját.

Kézizomzatuk erősödjön, ezáltal az alkotási készségük is megalapozódik.

Az elemi számolás terén szintén 22 gyermeknél állapítottuk meg a fejlesztés szükségességét, mivel nagyon gyenge a számolási készségük. Célunk a gyermekek részéről a matematikai ismeretek elsajátítása, bevezetése a mindennapi óvodai életbe, megfigyelőképességük és logikai képességeik megalapozása. A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, tapasztalása játékos formában, a gyermekek igényeihez, ötleteihez igazodva.

A beszoktatós gyermekek csodálkozó szemekkel, még félénken veszik birtokukba a csoportszoba játékait, figyelemmel kísérve az óvodapedagógus reakcióit, hogy vajon el vehetik-e, játszhatnak-e vele, hiszen nem a sajátjuk. Néha előfordul, hogy a társaival némely gyermek durván bánik, erőszakosan viselkednek, elveszik társaiktól a játékot, a csoportszoba berendezéseire sem mindig vigyáznak. Ezért igyekszem szabályokat felállítani. A játékot kérjék el egymástól, használják, a kérem- köszönöm formát. Tudjanak bocsánatot kérni, és értsék meg, hogy ha ő bánt valakit, az annak is ugyanúgy fáj, mintha őt bántották volna.

A konfliktusok kezelésében még fejlődésre van szükségem. Elvégeztem a Boldogságóra továbbképzést és azt tapasztalom, hogy ez nagyon jó eszköz lehet ennek a hiányosságomnak a csökkentésében.

A csoportunkban nagyon sok játékeszköz áll rendelkezésre. Számos Fejlesztő-logikai és társas játékokkal is rendelkezünk. A mozgásfejlesztő játékok is népszerűek.

A kislányok a babaszobában szívesen sütnek-főznek, vendéget várnak és vendégelnek meg.

Játék közben leutánozzák az otthon látott dolgokat, mint például, hogyan főz, mosogat, rak rendet az anyukájuk.

A játék nagyon jó megfigyelési lehetőség- sok információt kaphatunk, ha nyitott szemmel és fülel, nézzük a gyerekeket. Megtudhatjuk például, hogy kinek mi a kedvenc süteménye, a család mit szeret, kinek mi a kedvenc étele. A fiúk a Gabi építőjátékot, a Legót kedvelik a legjobban, házakat, az állatoknak istállókat, karámokat építenek. Ilyenkor alkalom nyílik a beszélgetésre, örömmel mesélnek a gyerekek az otthon tartott állataikról.

Mesélnek kedvencükről, sőt elmondják, hogy otthon mi történik. Szépen énekelnek, sok kis dalos játékot elevenítünk fel, jó ritmusérzékkel rendelkeznek. Esős időben, amikor nem tudunk kimenni az udvarra, sokszor hallgatunk zenét, amire táncolhatnak. Ezeknek a gyerekeknek a vérében van a zene és tánc szeretete”. A dalok ütemét, ritmusát ügyesen eltapsolják, illetve térdükön elütögetik. A hangszereket ügyesen használják.

Gyermekeink a nap folyamán igénylik az állandó tevékenykedést, mondókázást. Szívesen hallgatják a mesét. A bábozás is előtérbe került, szeretik a bábbal előadott meséket, sőt maguk is próbálkoznak.

Fontos feladatomnak tartom a gyermekcsoportom személyiségfejlődését elősegíteni.

Hozzájárulni képesség és készségszintjük növeléséhez. Olyan egymásra épülő játékos, érdekes feladatokat összeállítani, ami érdekli a gyerekeket. Különös gondot kell fordítanunk a csoport anyanyelvi nevelésére, mert nagyon sok a beszédhibás gyerek a csoportba és sajnos most nincs logopédiai fejlesztés óvodánkba- ugyanis a szakszolgálat szakember hiánnyal küzd.

Feladattudatukat igyekszem fejleszteni kisebb nagyobb megbízatások elvégzésével. Végrehajtását ellenőrzöm, dicsérem őket. Különösen azokat a gyerekeket szoktam kiemelten dicsérni, aki nem éppen arról híres, hogy szereti elrakni a játékot, mondjuk. Ezzel az a célom, hogy buzdítsam, felkeltsem benne a jó cselekedet-, a helyes viselkedés iránti vágyat. A tízórai alkalmával folyamatos étkezés történik- ennek jól kialakult rendje van. Ebédnél, uzsonnánál naposi munkával terítenek a gyerekek. Ha a nagyobbak úgy látják, hogy a kicsi rászorul, segítenek nekik. A naposi munka közkedvelt feladat, a gyerekek nagyon szeretik. Tudják, hogy aki ügyes, szépen szedi össze a játékokat, jól viselkedik, többször lehet napos. A naposok felteszik az asztalterítőket, kiosztják az étkezéshez szükséges eszközöket és esztétikusan elrendezik az asztalon. Segítenek a tízórai, ebéd, uzsonna kiosztásában.

Célom: az egészséges közösség kialakítása, ami a csoporttagok szeretetén, és egymás iránti figyelmén alapul.

Az én hitvallásom:

„Minden gyerek jó, ha jól érzi magát a világban.” /Vida Ágnes/

Forrás:

1. Méhteleki Óvoda És Konyha Pedagógiai Programja

2. Idézet: https://www.citatum.hu/idezet/75051 Letöltés Dátuma: 2022.08.16.

 

Nevelési terv
Csoport neve: Napocska csoport
Korcsoport: 4-5-6 évesek (vegyes)
Időszak: 2022/2023 nevelési év
I.félév


Az egészséges életmód alakításának feladatai:

Az első félévben is a hetirend és a napirend rugalmas betartásával igyekszünk a helyes életritmus biztosítani. Fontosnak tartjuk, hogy most is mindennap a gyermekeket nyugodt légkör fogadja. Fluidizációs sókályha biztosítja az egészségesebb levegőt – ezzel is csökkentve a légúti megbetegedések előfordulását. A csoportszobában az évszakoknak megfelelő ízléses dekoráció biztosítja a kellemes, otthonos, hangulatos környezetet. Nagy hangsúly fektetünk a balesetveszély elkerülésére, ennek érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk tárgyi eszközeinket.
- Testápolás, egészségmegőrzés pedagógiai feladatai:
A mosdó használatakor a nagycsoportosok már megtanulták, hogyan kell a ruha ujját önállóan feltűrni, a csapokat használni. A kisebbek még segítségre szorulnak. Már egyre kevesebb gyermeket kell figyelmeztetni arra, hogy a vizet ne engedjék feleslegesen, takarékoskodjanak vele. A kicsik még sokat pacskolnak és spriccelik a vizet. A WC használatát minden gyerek elsajátította. A kisebb gyermekeknek még segíteni kell a WC papír megfelelő használatában. Sokszor előfordul még, hogy nagyobb mennyiséget gurítanak le. A fogmosás kedvelt tevékenység- különösen a jóízű fogkrém esetében többször is fogat szeretnének mosni. A tisztálkodás, a WC- és mosdóhasználat, mostanra már egyre inkább szokásukká, igényükké vált. A WC-t használat után nem minden esetben húzzák le- vagy előfordul, hogy túlságosan is – ugyanis néhány gyereknek tetszik, ahogy zubog, a víz. A zsebkendőt a kisebbek segítséggel használják, a nagyok egyre önállóbban veszik észre, hogy szükségük van rá. A csoportszobában állandó helyen van, a zsebkendő folyamatosan pótoljuk. A folyékony szappant mi adagoljuk. Fertőtlenítő kézmosót használunk, ez tetszik a gyerekeknek, mert jó habosra tudják dörzsölni a kezükön. Kéztörlésnél gyakran előfordul még, hogy a társuk kendőjét fogják meg, de már figyelmeztetik egymást. Amikor rendezetlenebb hajjal érkezik egy két gyermek, azt megigazítjuk- ez sokszor a többieket is arra buzdítja, hogy az ő hajukat is csináljuk meg szépre. Hajcsatokat és hajgumikat folyamatosan tartunk.
- Öltözködés, szokásalakítás:
A szülőket most is arra biztatjuk, hogy váltóruhát hozzanak, hogy szükség esetén át tudjuk öltöztetni a gyerekeiket. Sajnos ezt nem minden szülő tartja, be- ilyen esetekben az óvoda saját ruha készletéből oldjuk meg a ruha cserét. A gyerekek a ruhákat és cipőket a jelükkel ellátott szekrénybe teszik, néha még kívül hagyják. A kisebb gyerekek több segítséget kapnak a ruhák elrakásában-, akik gyorsabban öltöznek, hamarabb kimehettek az udvarra, nem kell megvárniuk, hogy mindenki kész legyen. Munkánkat a dajka néni segíti, de a nagyobb gyermekektől is elvárjuk a segítségnyújtást. A testvérpároknál is a nagyobbak segítik, a kisebbeket- erre ösztönözzük is őket. Sokszor megdicsérjük azokat, akik így cselekednek –mint egy példát állítva a többiek előtt. Az udvarról bejövetelkor nem mindig törlik meg a cipőjük talpát a homoktól, esetleges sártól a lábtörlőben- erre még többször kell figyelmeztetni őket.
Táplálkozási szokások alakítása:
A gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai- ebéd-uzsonna), melynek mindegyikét óvodánk étkeztetéséért felelős konyhája készíti el.
Az étrendtervezés fő szempontja ebben a félévben is - a gyermekek megfelelő vitamin dús táplálkozásának és folyadékigényének biztosítása. Az élelmezésvezetővel nagyon rugalmas a kapcsolatunk. A szülők tájékoztatása céljából a heti étlapot folyamatosan kifüggesztjük. A szülőktől továbbra is kérjük, hogy az óvodába nassolni valót, édességet, üdítő italokat ne hozzanak. A kulturált étkezés szokásainak alakítása félévre sokat javult a kisebb gyermekeknél is. Folyamatosan figyelmeztetjük őket, hogy ne beszéljenek evés közben, halk beszédre intjük a gyerekeket, hajoljanak a tányér fölé, vigyázzanak környezetük tisztaságára. Ha kérnek, valamit jelentkezzenek, és ha megkapták, köszönjék is meg. A szalvétát rendeltetésszerűen próbálják használni. Ne vegyék el egymástól az ennivalót, jól rágják meg, ne dobálják le a földre sem, amit nem szeretnek. Felajánljuk, de nem kényszerítjük a gyerekeket az étel elfogyasztására. Az óvoda több alkalommal projekt napot tart a családoknak az egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakításában. Ebben a félévben Vitamin napot tartunk zöldségek és gyümölcsökből a szülőkés a gyerekek közreműködésével. Csoportunkban továbbra is folyamatos tízóraiztatás folyik. A nagyok már önállóan terítenek a kancsóból is ők öntenek társaiknak. A nap során a folyadékpótlást minden gyerek saját kulacsából oldja meg., amit a dajka néni folyamatosan feltölt.
Mozgás, testedzés igényének, szokásainak alakítása:
Az első félévben minden lehetőséget megragadunk, hogy a friss levegőn végezhessük mindennapi mozgást. A zenére való mozgást szeretik és igénylik is a gyerekek. Az udvari játékok keretében kerékpározás, libikókázás, kötélmászás, labdázás, hintázás széles palettája kínálkozik. Célunk a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának fejlesztése, testi képességeik javítása, testi erőnlétük megőrzése. Nagyon fontos feladatunk a prevenció és korrekció szemelőt tartása- különösen a helyes testtartás és a lábboltozat esetében. Baleseti források kiiktatása minden dolgozónak elsődleges feladata. A baleset megelőzés fontosságára való felhívás, szabályok ismertetése és betartása, naponkénti megerősítés része. Rossz idő esetén jó lehetőséget nyújt a mozgásra a fedett terasz.
Alvás, pihenés szokásainak alakítása:
A pihenéshez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítjuk (szellőztetés a csoportszoba átrendezése), az eltérő alvásigényeket figyelembe véve biztosítjuk a nyugodt pihenést, amit mesével, énekkel egészítünk ki. Az ágyneműket az óvoda biztosítja a gyermekek számára, nagy gondot fordítunk rendszeres mosásukra is. Arra szoktatjuk a gyermekeket, hogy alvás előtt a hajukból vegyék ki a csatokat, gumikat. Vastagabb ruháikat még az öltözőben vegyék, le a cipőket helyezzék el az ágy mellett. Vegyes csoportunkban sok a kis gyerek, ezért megengedjük, hogy kedvenc játékaikkal aludjanak./ babák, plüss játékok/ Testvéreket egymás mellé helyezzük, hogy nyugodtabban aludhassanak. Akik igénylik, simogatjuk, cirógatjuk, mert csak így tud elaludni. Az a gyermek, aki nem akar aludni nem, kényszerítjük, fontos, hogy pihenjen, és ne zavarja az alvókat.
Gyermekek egészségének védelme, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés:
Az óvodába csak egészséges gyermek érkezhet. A napközben megbetegedett gyermekek szüleit értesítjük, és megérkezésükig a gyereket a csoportban ápoljuk, ha szükséges. Betegség után csak orvosi igazolás ellenében jöhet újra a közösségbe. Munkánk során elsődleges a prevenció, és az egyéni adottságokat figyelembe vevő testi fejlesztés. Kiemelt feladatunk az óvoda a védőnő és a családok együttműködése. Minden év elején a gyermekek fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt
Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés
A gyerekekkel folyamatosan éreztetjük, hogy szeretjük őket, gondoskodunk róluk. Különösen jó eszköz a kezünkben, a Boldogságóra - ebben a félévben a megküzdéssel, a megbocsátással, az apró örömökkel, a testmozgás témakörökkel találkoznak a gyerekek. A közös tevékenységekkel, kirándulásokkal, folyamatos élményszerzés biztosításával az összetartozás érzését erősítjük. Nagyon jó alkalom lesz erre a szülőkkel való közös kirándulásunk. Társas kapcsolatok erősítését biztosítjuk, pl. a barátok egymás mellé ülhetnek a buszon, séta alkalmával foghatják, egymás kezét közösen lehetnek naposok, egymás mellé tehetik az ágyukat. A születésnapokat, névnapokat továbbra is megünnepeljük. Arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy a jó és a rossz élményeiket, gondolataikat, érzéseiket bátran mondják el nekünk. Szívesen hallgatjuk meg őket és elvárjuk, hogy ők is hallgassanak meg minket és társaikat. Igazmondásra, a tettek következményeire, helyes és helytelen fogalmának megkülönböztetésére neveljük őket- ezzel is csökkentve a konfliktusok kialakulásának esélyét. Vegyes csoportunkban különösen az öltözködés, rendrakás, naposi teendők, foglalkozások előkészületei ad sok lehetőséget a szokások, szabályok elmélyítésére. Nagyon sok hátrányoshelyzetű gyermek jár a csoportunkba ezért kiemelt feladatunk a szociális érzékenység fejlesztése. Vegyék észre, ha társuk szomorú, hosszabb ideje hiányzik, érdeklődjenek felőle. Tudják megvigasztalni egymást, segítséget nyújtani az arra rászorulónak, szépen kedvesen szóljanak egymáshoz. A játékot tudják átadni és a megkapott játékot megköszönni. Egy- egy konfliktus során próbáljanak megegyezni, vagy kérjenek segítséget, kerüljék a fizikai bántalmazást. Nagyon fontos az érkezéskor és a távozáskor való köszönés.- sajnos sok esetben a szülő sem jó minta erre.
Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Anyanyelvi fejlesztés pedagógiai feladatai
Továbbra is alkalmazzuk a reggeli és délutáni beszélgető köröket, ahol elmondhatják az őket foglalkoztató dolgokat, elmondhatják érzéseiket, örömüket és bánatukat. Bátran, gátlások nélkül merjenek beszélni és kérdezni a nap folyamán. Kihasználjuk a játékosságot, a báb, az anyanyelvi játékok / találós kérdések, memória játékok/, mese, drámajáték adta lehetőségeket a fejlesztésben. Fontos feladatunk, hogy az óvoda dolgozói folyamatos mintát adjanak a gyermekeknek a kommunikáció terén. Sajnos már évek óta nem tudjuk igénybe venni a logopédus szakmai segítségét az arra rászorulók esetében- mivel szakember hiánnyal küzd a pedagógiai szakszolgálat. Folyamatosan önképzéssel próbálunk segíteni ezeken a gyermekeken. Differenciáltan foglalkozunk a nyelvileg megkésett helyzetű és kiemelkedetten fejlett gyermekekkel. Felismerjük a tehetségígéreteket. Folyamatosan újítjuk ebben a témában a szakkönyvtárunkat.

A játék személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése
Az óvodánk olyan feltételrendszert alakított ki, amely már önmagában is tevékenységre motivál, segíti a gyermekek spontán fejlesztését.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a tárgyi környezet szolgálja a gyermekek védelmét, biztonságát, jó közérzetét, aktivitását. Segítse fejlesztésüket, valamint szükség esetén sajátos igényeik kielégítését. A gyermekek által használt eszközök úgy lettek kialakítva, hogy megfeleljenek a változó test méretének.
A gyermekeket természetes anyagokból készült, esztétikus berendezés, eszközök veszik körül, amelyek a játék célja szerint alakíthatók. Az eszközök a gyermekek számára minden időszakban hozzáférhetőek. Most már bátran hozzányúlnak bármihez, szívesen tevékenykednek, otthon érzik magukat az óvoda falain belül. A szabad mozgás feltételeit megteremtjük bent és kint egyaránt.
Helyet biztosítunk a gyermekek személyes dolgainak, „kincseinek”. Ez biztonságérzetüket erősíti, intimitást biztosít számukra. Folyamatos rajzolási, festési, mintázási, bábozási lehetőség áll rendelkezésükre.
Az udvaron mozgásfejlesztő eszközök találhatóak a természetes mozgások gyakorlására, melyek különböző nehézségi fokú mozgásokra, mozgássorozatok elvégzésére is alkalmasak. Biztonságos fára mászási lehetőség adott. Felfesthető ugrálók, ugróiskolák lehetőségét biztosítjuk. Homokozási lehetőség keretein belül az alapvető felszerelés rendelkezésre áll. Állapotuk, balesetmentességük figyelemmel kísérése folyamatos az egész nevelési év folyamán.
Az óvodánk udvara zöld növényekkel, fákkal, fenyővel, cserjékkel beültetett. A nagy melegben árnyékos részek állnak a gyerekek rendelkezésére.
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekeket megnyugtató színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül környezetük.
A csoportszobában tevékenységsarkokat, munkasarkokat alakítottunk ki, amelyekben folyik a játék, a játékba integrált tanulás az óvodapedagógus részvételével, igény szerinti segítségével.
Óvodáskorban a játék a tanulás legmeghatározóbb színtere, ennek tudatában bátorító neveléssel igyekszünk elősegíteni a közösségbe való beilleszkedést, a családi háttérből adódó kulturális és szociális hátrányok csökkentését. Az esetleges lemaradásokat korrigálni próbáljuk, megvalósítjuk a szabad ötletek véghezvitelét a játék folyamán.


Munka jellegű tevékenységek szervezése, irányítása
Ebben a félévben is akadnak bőven tennivalók a csoport mindennapjaiban, de mindezt szinte észrevétlenül, játékosan igyekszünk beépíteni, így a munka jellegű tevékenységeket is, mint minden mást, a mi csoportunkon belül a játékosság hatja át, így öröm, pozitív viszony, önkéntesség is jellemzi.
A gyermeki munka a külvilág, szűkebb környezetünk megismerésének újabb színtere, ezért a gyermeki próbálkozásoknak teret és kellő időt adunk, hogy maguk fedezhessék fel, gyakorolhassák a különböző munkafogásokat, célszerű cselekvéseket. Ezekhez a gyermekek számára biztonságos és esztétikus eszközöket biztosítunk. PL: seprű, lapát, öntözőkanna, stb.
A gyermeki munka értékelésénél a pozitívumokra támaszkodunk, elismerve a gyermek saját magához viszonyított teljesítményét.
A közösségért végzett munkát szorgalmazzuk, pl. terítés, csoport rendjének kialakítása, felelősi rendszer, foglalkozás előkészítése, egymásnak nyújtott segítség.
A saját személyiségükkel, környezetükkel kapcsolatos munkatevékenységekben fokozatosan várjuk el az önállóságot, kitartást, felelősségérzetet. Törekszünk arra, hogy a gyermekkel kölcsönös bizalmat kialakítva, intim személyes kapcsolat keretein belül ismertessük meg személyes szükségleteihez kapcsolódó faladatait.
A szükséges gyermeki munka tulajdonságaihoz tartozik a kitartás, a magabiztosság, a kreativitás, és az, hogy valaki mindig megdicsérje őket, hogy jó és sikeres, amit csinálnak. Ez motiválja őket a további tapasztalatok megszerzésére, próbálnak megfelelni a felnőtteknek, és mi vagyunk a minta számukra.
A különböző munkák kiosztásánál a nevelési év második felében is figyelembe vesszük az adott gyermek érdeklődési körét, az adott munkához való viszonyulását. A munkákhoz, cselekvésekhez megfelelő, biztonságos és esztétikus eszközöket biztosítunk: vödör, locsoló, seprű, lapát, virágláda, gereblye stb. A saját és mások munkájának megbecsülésére neveljük őket.
A tevékenységekben megvalósuló tanulás

A nevelőmunka hatékonysága érdekében az óvodai életben alkalmazott módszereink segítik a tanulási környezet megteremtését. Kiemelt helyet kap a tanulás megvalósításában a játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, a felfedeztetés, az élménypedagógia, a projektpedagógia alkalmazása, a kooperatív tanulás, a kompetencia program elemei.
A helyi pedagógiai programunk kiemelten kezeli a környezeti nevelést, erre építi a tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, a helyi értékek megőrzését, és védelmét helyezi legelső faladatként. Helyi óvodai nevelési célunk megfogalmazásában kiemelten szerepel a helyi adottságok alapján: a fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, a lakóhely megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.
Pozitív érzelmi viszony kialakítását próbáljuk elősegíteni a gyermekeket körülvevő közvetlen és tágabb környezetük iránt. Arra buzdítjuk őket, hogy felelősséget vállaljanak az őket körülvevő növényekért, fákért és az állatokért. Több érzékszerven keresztül érzékeljék a minket körülvevő világot.
A gyermekek megismerési vágyára kíváncsiságára építve, játékos, komplex tevékenységeket biztosítunk. Játéklehetőségekben rejlő spontán ismeretszerzést kihasználjuk.
Ebben a félévben is előnybe részesítjük a személyes részvételre, személyes tapasztalásra épülő élményközpontú tanulási helyzeteket. Így kialakítjuk az értékeket tisztelő, azokat megőrző magatartást.
Séták, kirándulások, tábor, túra során élményszerzés, közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségét biztosítjuk. Felzárkóztatásukat, illetve valamilyen képességterületen kiemelkedő tehetséges gyermekek kibontakoztatását, kreativitását gazdag, játékos eszközökkel fejlesztjük.
A kreativitás ösztönzése továbbra is az elsődleges feladataink közé tartozik. Célunk a gyermekek személyiségének további fejlesztése, látókörük bővítése és élményszerzés lehetőségének boztosítása, az öröm forrása is megjelenik minden munkájukban és játékukban egyaránt. Fontos, hogy ezeket a tevékenységeket is örömmel végezzék, és önként vegyenek részt benne a gyermekek.
A különböző képességek fejlesztéséhez minden érzékszervet foglalkoztatunk, melyek folyamatában megvalósul a tapasztalás útján történő tanulás, a felfedezés.
Források:

1. 363/2012 (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
1. melléklet

2. Méhteleki Óvoda és Konyha Pedagógiai Programja

Méhteleki Óvoda és Konyha
  • Levelezési címünk

   4975 Méhtelek, Petőfi út 4.

   Email címünk

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefonszámunk

   06 44 368 066
   06 70 602 1523