facebook logo

Napocska csoport

 

NEVELÉSI TERV

 

 

Csoport neve:                                                                       Napocska csoport

Korcsoport:                                                                          2,5-6 évesek (vegyes)

Időszak:                                                                                2023/2024 nevelési év

 1. félév

Az egészséges életmód alakítása, egészségmegőrzési feladatok:

- Megfelelő heti- és napi rend biztosításával biztosítjuk a gyermekek helyes életritmusát.

- A csoportszobában a természetes anyagokat részesítjük előnyben, és a gyermekek számára megnyugtató, kellemes színeket használjuk (dekoráció, tevékenységekhez szükséges anyagok, stb.)

- A gyermekek testi adottságainak megfelelő bútorokat és eszközöket biztosítunk.

- A mosdóban szintén a testi adottságaiknak megfelelő wc-k és mosdókagylók, illetve a fogmosáshoz szükséges kellékek (fogmosópohár, fogkefe), és a gyermekek számára könnyen elérhető törölközők állnak rendelkezésre, melynek helyes használatában a folyamatos önállóságra törekszünk.

- A gyermekek ruházata a saját jelükkel ellátott szekrényekben elhelyezhető, külön rész biztosított a ruhaneműnek, illetve a lábbelinek. A gyermekeket saját jelüket ismerve önállóan helyezik el a ruházatukat a saját szekrényükben.

- Az óvoda udvara két részre osztott, így csoportonként elkülönülve tartózkodhatnak, játszhatnak a gyermekek a szabad levegőn. Az óvoda fedett terasza rossz időjárási viszonyok esetén is biztosítja a napi friss levegőn tartózkodást. A folyamatosan javuló időjárásnak köszönhetően egyre többet tartózkodunk az udvaron, lehetőség szerint a különféle tevékenységeket is a szabad levegőn végezzük.

Testápolás, egészségmegőrzés:

- A személyi higiénia, és a környezeti tisztaság igénye már belső kényszerré alakult, a gyermekek külön felszólítás nélkül is odafigyelnek ezekre a tényezőkre.

- A mosdó használatánál egyre önállóbbak a gyermekek, önállóan tűrik fel a ruházatuk ujját, a mosakodásnál alaposságra törekednek, a törölközőt igény szerint és helyesen használják.

 - A WC rendeltetésszerű használatában segítséget nyújtunk, minden WC használatkor figyelünk a WC papír használatára, illetve a WC lehúzására.

- A fogmosás helyes technikáját önállóan, segítség vagy bemutatás nélkül alkalmazzák.

- A csoportszobában egy állandó helyre kihelyezett zsebkendőtartóban helyezünk el papírzsebkendőt, melynek szükségszerű használatában igény szerint segítséget nyújtunk.

Öltözködés, szokásalakítás:

- Öltözködés során segítséget nyújtunk a gyermekeknek ruházatuk felvételében, a megfelelő sorrend alkalmazásával, és elmélyítésével rugalmassá tesszük az öltözködést. (Először lábbeli, aztán sapka, kabát).

- Az időjárásnak megfelelő ruházat viselésére nagy figyelmet fordítunk.

- Az udvarra történő kimenetelnél a már felöltözött gyermekek az óvónénivel kimehetnek, nem szükséges bent megvárni felöltözve a többi gyermeket. A még bent maradó gyermekek öltözködésében a dajka néni nyújt segítséget.

Táplálkozási szokások kialakítása:

- A kulturált étkezéshez mintát adunk, és megfelelő eszközöket biztosítunk (megfelelő evőeszköz, szalvéta)

- A tízórai elfogyasztása folyamatosan történik, egyszerre 6 gyermek tízóraizik, míg a többi gyermek zavartalanul folytathatja a játékát.

- Az ebéd elfogyasztásakor is rendeltetésszerűen használjuk a szalvétát illetve az evőeszközöket, és továbbra is a csendes, lehetőleg halk beszélgetésre törekszünk.

- Az egészséges táplálkozás igényére nevelünk, és ehhez változatos, egészséges ételeket biztosítunk.

- A folyadékbevitelt a nap egészében biztosítjuk, saját nevükkel és jelükkel ellátott zárható friss vízzel megtöltött flakonnal, mely flakonokat havonta cseréljük. A gyermekek már felismerik a saját flakonukat, de igény szerint természetesen segítünk megkeresni a sajátjukat.

Mozgás, testedzés igényének, szokásainak alakítása:

- Mindennapi mozgás napi szinten biztosítunk, a javuló időjárásnak köszönhetően egyre többször a szabad levegőn.

- A nagymozgásos játékok szervezésével a mozgásöröm átélését biztosítjuk, melynek során fejlesztjük a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgását, egyensúlyérzékét, testi képességeit.

- A gyerekek egészségének megőrzése, edzésük érdekében rendszeres szabad levegőzést biztosítunk, különböző tevékenységeket szervezünk a természetben (séták, kirándulások, futkározás, biciklizés, különböző labdajátékok, mászókázás).

- Minden nap ismertetjük, tudatosítjuk, és ezáltal alkalmazzuk a baleset megelőzésre vonatkozó szabályokat.

Alvás, pihenés szokásainak alakítása:

- Pihenőidő előtt minden gyermek használja a WC-t, külön figyelmeztetés nélkül.

- A csoportszobában kiszellőztetünk, a gyermekek ágyait úgy helyezzük el, hogy biztosítsuk a nyugodt pihenőt.

- A saját ágyukat nehezen megtaláló gyermekeknek segítünk megkeresni a saját ágyukat, lábbelijüket az ágyuk végébe helyezik, igény esetén betakarjuk őket.

- A pihenőidő kezdetével minden alkalommal mesét mondunk a gyermekeknek, majd a mese végeztével a legkisebbeket, illetve a nehezebben elalvókat simogatással megnyugtatva altatunk.

- A gyermekek alvásidőben maguknál tarthatják az otthonról hozott alvós tárgyukat, mely megnyugtatja őket.

- Ébresztéskor halk ébresztéssel, simogatással ébresszük a gyermekeket, és igény szerint segítünk az ágybelijük rendberakásában.

- A korábban ébredő gyermekeknek csendes tevékenység lehetőségét biztosítjuk.

Gyermekek egészségének védelme, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés:

- A csoportszobában mindennapi használatban lévő sókályhával segítjük az egészség fenntartását.

- A tisztálkodási eszközöket (törölköző, fogmosó pohár, fogkefe) folyamatosan fertőtlenítjük tisztítjuk.

- A mosdóban kihelyezett folyékony kézfertőtlenítőszer és nedves popsitörlő használatában egyre inkább önállóságra törekszünk, a gyermekekben erősítjük ezek állandó használatát.

Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés feladatai

- Érzelmi biztonságot teremtünk nyugodt, biztonságos, családias légkörben, melyhez elengedhetetlen a csoportban dolgozók megfelelő viselkedése, magatartása, mellyel követendő példát mutatunk a gyermeknek.

- A tevékenységek során együttműködésre törekszünk, a gyermekekben továbbra is erősítjük a csapatmunka, az elfogadás és az összetartozás fontosságát.

- A születésnapokat, névnapokat köszöntéssel, közös ünnepléssel megtartjuk. Fontos, hogy minden gyermek érezze, hogy különleges.

- Vegyes csoport lévén lehetőséget adunk a nagyobbaknak a követendő minta példamutatására, a kisebbek megóvására, segítésére.

- A folyamatos tízórainál a kisebb gyermekek étkeznek először, a nagyobb gyermekek már tudatosan nem ülnek asztalhoz az első körben, illetve szükség esetén ők is figyelmeztetik a kisebbeket a tízórai kezdetére.

- A nehezen szocializálódó gyermekeket fokozott figyelemmel kísérjük és segítjük, és a csoportban lévő többi gyermeket is a tőlük csendesebb, zárkózottabb gyermekek elfogadására neveljük.

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés feladatai

Az anyanyelvi fejlesztés feladatai:

- A játékosságot tudatosan alkalmazzuk az anyanyelvi nevelés során, így napi szinten megvalósulnak a csoportban anyanyelvi játékok.

- Fontosnak tartjuk a gyermekeket körülvevő pozitív kommunikáció meglétét, mint a csoportban dolgozó felnőttek, mint pedig a gyermekek és felnőttek között.

- Szókincsüket a tevékenységek, és a játékok során is folyamatosan bővítjük.

- Mondatalkotási készségüket segítjük, az önkifejezés lehetőségét biztosítjuk, igény esetén javítjuk.

- Beszédkészségüket, helyes kifejezőképességüket játékos formában segítjük.

- Az egymás, és a felnőttek felé irányuló tiszteletteljes kommunikációt erősítjük.

A gyermekek érdeklődésére épített változatos tevékenységek biztosításának feladatai:

- A gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát kielégítjük a játékszituációkban rejlő lehetőségek felismerésével és kihasználásával.

- Elengedhetetlen a gyermekek készségeinek, képességeinek sokoldalú fejlesztése, melyet élményszerű tapasztalatszerzéssel, valamint komplex tevékenységek alkalmával valósítunk meg.

A játék személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése:

- Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek szabad játékának zavartalan, nyugodt, elmélyült folyamatára. Fő feladatunk a zavartalan szabad játék alkalmainak, eszközeinek, környezetének megteremtése.

- A gyermekeket nem korlátozzuk sem a játékeszköz, sem pedig a játszótárs választásában. A gyermekek azzal játszanak, amivel és akivel szeretnének.

- A különböző játékformákhoz biztosítjuk a megfelelő helyet és eszközöket, igény szerint résztvevőként veszünk részt a játékban.

- A különböző szituációs játékokhoz lehetőség szerint élmény és tapasztalatszerzést biztosítunk, mint pl. boltos játékhoz a helyi bolt látogatása, posta látogatás, stb.)

- A kezdeményezett, vagy ajánlott játék során ötletet, témát kínálunk fel a gyermekek előző megnyilvánulásaihoz igazodva.

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését igyekszünk megvalósítani a játék eszközeivel (hátránycsökkentő szerep).

- Bátorító neveléssel a közösségbe való beilleszkedést a családi háttérből adódó kulturális és szociális hátrányok csökkentését, a lemaradások kompenzálását valósítjuk meg a játék folyamán.

Munka jellegű tevékenységek szervezése, irányítása:

- A munka jellegű tevékenységek fő jellemzői: a játékosság, a pozitivitás, az öröm, és önkéntesség.

- A gyermekek a mindennapi tevékenységek során továbbra is végezhetnek munka jellegű tevékenységeket (játékelrakás, tevékenységek előtt az eszközök előkészítése, a tevékenységek után az eszközök elrakása, rendrakás, sepregetés és a szemeteslapát használata bizonyos esetekben, az óvoda növényeinek locsolása, stb.)

- A közösségért végzett munkát részesítjük előnyben, mellyel az összetartozás érzését is erősítjük.

- A felelősségérzet kialakításában és elmélyítésében nagy szerepe van a munka jellegű tevékenységeknek.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás:

- Ez a tevékenység az óvodai élet minden pillanatát áthatja: megvalósulhat kirándulások, utazások, gyűjtögetések során, illetve spontán módon is.

- A tevékenységekben megvalósuló tanuláshoz megfelelő lehetőségeket, eszközöket, alkalmakat biztosítunk, melyeket a tudatosan tervezünk meg.

- Fontos, hogy ezeket a tevékenységeket is örömmel végezzék, és önként vállalják a gyermekek.

- A különböző képességek fejlesztéséhez a minden érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, a felfedezés lehetőségét megteremtjük, a kreativitás ösztönzése elsődleges feladatunk.

 

Méhteleki Óvoda és Konyha
  • Levelezési címünk

   4975 Méhtelek, Petőfi út 4.

   Email címünk

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefonszámunk

   06 44 368 066
   06 70 602 1523