facebook logo

Napocska csoport

Csoportprofil Napocska csoport: 2019-2020 nevelési év

 

A nevelési év második félévére csoportunk létszáma elérte a 27 főt. Ebből 10 lány és 17 fiú. A csoportba járó gyermekek nagy része hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Minden gyermek ingyen étkezik. A gyereklétszám 4 faluból tevődik össze, 6 bejárós gyerekünk van, akiket minden nap az önkormányzati busz hoz és visz haza.

Nagy tapintattal, szeretettel fogadjuk az új gyerekeket és szüleiket. Igyekszünk egyéni kéréseiket, figyelembe venni. A testvérpárokat nem válasszuk el egymástól. Éppen ezért alakulnak ki vegyes csoportjaink. Óvodánkban a felvétel folyamatos, a felvehető gyereklétszám függvényében. A beszoktatás a gyermek igényeihez igazodik, de igyekszünk a szülővel együtt eltöltött időt minél jobban lerövidíteni, mert az a tapasztalatunk, hogy az anyás beszoktatás ideje megnyúlik.

Ha szeptember elején több új gyermek kezdi meg egyszerre az óvodát, akkor egy hétig mindkét óvónő egésznap a csoportban tartózkodik. Ezzel biztosítjuk, hogy a gyermekek mindkét óvónőt egyformán megismerhessék, és ne okozzon bennük félelmet a már megismert óvónő,,eltűnése”, az új óvónő megjelenése.

Az óvodai beszoktatás lényege az, hogy a gyermek olyan bizalmi kapcsolatot tudjon kialakítani az óvónővel, amelyre támaszkodhat, amikor édesanyja távol van. Amikor azt tapaszalja a gyermek, hogy anya és apa is arról beszél, hogy milyen csuda jó dolog volt óvodába járni és bárcsak ők is újra ovisok lehetnének, mert ott aztán lehetett ezt is, meg azt is csinálni, akkor talán ő is pozitív izgalommal várja majd az óvodát.

A munkámat a kolléganőm és a dajka néni nagymértékben segítik. Igyekszünk lelkiismeretesen, egymást segítve, kiegészítve végezni a munkánkat. Jól összeszokod csapattá váltunk szinte egymás gondolatait is ismerjük már. Szeretetteljes meleg családias légkört igyekszünk teremteni a gyerekeknek.

Legfontosabb feladatunk az alapvető higiéniai szokások kialakítása, megismertetése. Három új gyerek érkezett a csoportba, mindegyik gyerek a testvére által került a csoportba. Hiszen a testvérpárok pozitív hatását már évek óta tapasztalom. Ebben a tanévben 4 testvérpár van jelen a csoportban, ami a beszoktatást is megkönnyíti.

Megengedtük, hogy a gyerekek behozhassák kedvenc játékaikat a beszoktatás idejére. Konfliktusok alkalmával arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy a játékot kérjék el egymástól, használják, a kérem köszönömformát. Tudjanak bocsánatot kérni- és értsék meg, hogy ha ő bánt valakit az annak is úgy fáj mintha őt bántották volna. A gyermek legfontosabb tevékenysége a játék. A játék örömforrás, céltudatos tevékenység. A gyermek a játékát nagyon komolyan veszi, játékában utánozza a felnőtteket, az őt körülvevő világot, vágyait, elképzeléseit valósítja meg benne.

Jót s jól játszani ez a dolga a gyermeknek az óvodában. A csoportunkban nagyon sok játékeszköz áll rendelkezésre. Fejlesztő-logikai és társas játékokkal is rendelkezünk. Mozgásfejlesztő játékok is népszerűek.

A kislányok a babaszobában szívesen sütnek-főznek, vendéget várnak és látnak el. Játék közben megtanulják, hogyan kell főzni, mosogatni, teríteni, rendet rakni. A fiúk a Gabi építőjátékot, a LEGO-t kedvelik a legjobban, házakat, az állatoknak istállókat építenek. Játék közben megtanulják, mivel és hogyan kell az állatokat etetni és gondozni. Ilyenkor alkalom nyílik a beszélgetésre, örömmel mesélnek a gyerekek az otthon tartott állataikról. Mesélnek kedvencükről, sőt elmondják, hogy otthon mi történik. Szeretnek sütni-főzni, játék közben sok mindent megtudtunk a kedvenc süteményükről, a család mit szeret, kinek mi a kedvence.

Szépen énekelnek, sok kis dalos játékot elevenítünk fel, jó ritmusérzékkel rendelkeznek. A dalok ütemét, ritmusát ügyesen eltapsolják, illetve térdükön elütögetik. A hangszereket ügyesen használják. Gyermekeink a nap folyamán igénylik az állandó tevékenykedést, mondókázást. Szívesen hallgatják a mesét. A bábozás is előtérbe került, szeretik a bábbal előadott meséket.

Fontos feladatomnak tartom a gyermekcsoportom személyiségfejlődését elősegíteni. Hozzájárulni képesség és készségszintjük növeléséhez. Olyan egymásra épülő játékos, érdekes feladatokat összeállítani, ami érdekli a gyerekeket.

A csoport összetétele indokolja a foglalkozásokon a játékba ágyazott kötött szervezeti keret többszöri alkalmazását. Inkább differenciáltan ,,kötelező”, amelyben az 5-7 évesek részvételét kiemelten támogatom, szorgalmazom, a kisebbek rugalmasan kapcsolódhatnak be, léphetnek ki. A vegyes csoportokban a tevékenységeket mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, majd ezt egyszerűsítjük le a kisebbekhez. A differenciálás során figyelembe kell vennünk a gyermekek adottságát, tapasztalatát, érzelmét érdeklődését. Ennek megfelelően differenciáljuk az időtartammal, eszközökkel, technikákkal, tartalommal, követelményekkel, szervezeti keretekkel, munkaformákkal a segítségadást.

 Sikeresen használom a kooperatív módszert, munkát a tevékenységek alkalmával. Az csoportomban i továbbra is célom megvalósítani, vigyázva arra, hogy a nagyobb, rátermettebb gyerekek ne ragadják magukhoz a feladat megoldásának lehetőségét. A munka vagy feladatmegoldásokban minden gyerek vegyen részt. A csoportok feladatai elérhetők, megoldhatók legyenek az eltérő képességű gyerekek számára. A tevékenységeket színes összeállításával elérni, hogy szinte észrevétlenül, játék közben folyamatosan fejlődjenek. Még az elején tartok, további tervem, hogy összehangoltabban, csendesebben dolgozzunk, bár a csendjelet a munka közben is ismerik már. Mondják is, hogy csendjel, halkabban dolgozzunk.

Feladattudatukat igyekszem fejleszteni kisebb nagyobb megbízatások elvégzésével. Végrehajtását ellenőrzöm, dicsérem őket. Különösen azokat a gyerekeket szoktam kiemelten dicsérni, aki nem éppen arról híres, hogy szereti elrakni a játékot, mondjuk. Ezzel az a célom, hogy buzdítsam, felkeltsem benne a jó cselekedet a helyes viselkedési vágyat. A naposi munka közkedvelt feladat, a gyerekek nagyon szeretik. Tudják, hogy aki ügyes, szépen szedi össze a játékokat, jól viselkedik, többször lehet napos. A naposok felteszik az asztalterítőket. Kiosztják az étkezéshez szükséges eszközöket és esztétikusan elrendezik az asztalon. Segítenek a tízórai, ebéd, uzsonna kiosztásában.

Célunk az egészséges közösség kialakítása,ami a csoporttagok szeretetén és egymás iránti figyelmén épül fel.

Napocska csoport nevelési terv letöltése itt

Munkatársak: Győri Zsanett óvodapedagógus, Krakkó Gyuláné óvodapedagógus

                         Bakos Sándorné   Dajka

Méhtelek , 2020. 02. 17.

Méhteleki Óvoda
  • Levelezési címünk

   4975 Méhtelek, Petőfi út 4.

   Email címünk

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefonszámunk

   06 44 368 066
   06 70 602 1523